Pod koniec stycznia, na zlecenie Aquanet S.A.  rozpoczęliśmy remont magistrali wodociągowej DN1000 o długości 714m od ul. Naramowickiej do ul. Hercena. Prace przewidziane są na około 3 miesiące. Renowacja odbędzie się z zastosowaniem najnowszych technologii – natrysku odśrodkowego Coverlan oraz rękawa InsituMain.

Do wykonania prac niezbędny okazał się zakup nowej hydraulicznej piły obwodowej dlatego nasze brygady na miejscu odbyły szkolenie z zakresu obsługi tego urządzenia. Maszyna posiada zakres średnic w przedziale 250 – 1500 mm i może być stosowana do cięcia żeliwa, stali, cementu oraz tworzyw sztucznych.

Rozpoczęto czyszczenie hydrodynamiczne wodą o ciśnieniu 2500 bar. Czyszczenie to usuwa wszelkie osady powstałe wewnątrz rurociągu oraz wszelkie luźne części rurociągu, które pogorszyłyby adhezję rury materiałem renowacyjnym.