W ostatnim kwartale ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację kontraktu na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Pełna nazwa zadania brzmi: Przebudowa obiektów kubaturowych i rozbudowa układu napowietrzania bioreaktorów Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Renowacja obejmuje następujące etapy:

  • przygotowanie podłoża,
  • reprofilację uszkodzonych elementów,
  • wyrównanie i zabezpieczenie powierzchni właściwą do stopnia agresji środowiska powłoką ochronną

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu prezentuje się następująco:

 

  1. Przebudowa reaktorów biologicznych wraz z rozbudową ich układów napowietrzania – ob. nr 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, w tym:

– przebudowa komór DNO w bioreaktorach 05.1 i 05.2, zgodnie z opracowanym na zlecenie Zamawiającego projektem budowlanym „Przebudowa bioreaktorów Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu”.

– przebudowa komór DNO, DF i DN w bioreaktorach 05.1 i 05.2 poprzez wykonanie reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych i nałożenie nowych powłok chemoodpornych,

– rozbudowa układu napowietrzania bioreaktorów ob. nr 05.1, 05.2, 05.3 oraz 05.04.

  1. Przebudowa zbiornika ścieków dowożonych – ob. nr 13 – poprzez wykonanie reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych  i nałożenie nowych powłok  chemoodpornych
  2. Przebudowa Komory S1 i komory czerpalnej Pompowni ścieków – ob. nr 04 – poprzez wykonanie reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych  i nałożenie nowych powłok chemoodpornych.

 

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec stycznia 2022 r.