O tym, że nie tylko realizujemy inwestycje pod ziemią, ale także budujemy ważne obiekty kubaturowe, świadczy ostatnie uroczyste wydarzenie z naszym udziałem. 6 czerwca 2024 r. odbyło się podpisanie i wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolesławcu. Naszą firmę, która jest generalnym wykonawcą, reprezentował wiceprezes zarządu, Tomasz Starzak.
Budowa realizowana jest w ramach przedsięwzięcia Inwestycje Budowlane „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Obiekt w stanie surowym zamkniętym ma stanąć w pierwszej połowie przyszłego roku.