Budowa i eksploatacja ujęć wody

Studnie głębinowe - czyszczenie i regeneracja

Wykonujemy kompleksowe prace renowacyjne przy użyciu metod bezwykopowych. Są to między innymi: czyszczenie studni oraz ich regeneracja, przepompowywanie ścieków, renowacja kanałów i wodociągów. Remont lub modernizacja tymi technologiami odbywa się bez naruszenia struktury nawierzchni poprzez włożenie do wnętrza kanału specjalnej wykładziny z włókna szklanego, nasączonego żywicą epoksydową, a następnie jej utwardzenie za pomocą wysokiej temperatury. Powstaje w ten sposób nowa konstrukcja kanału o lepszych parametrach hydraulicznych.

Regeneracja studni przebiega w następujący sposób:

 • Ocena wizualna stanu technicznego studni poprzez inspekcje CCTV kolumny filtrowej
 • Pompowanie pomiarowe celem ustalenia aktualnej wydajności jednostkowej
 • Regeneracja studni z zastosowaniem metody wysokociśnieniowej i pompowanie oczyszczające
 • Pompowanie pomiarowe celem ustalenia poprawy wydajności jednostkowej
 • Inspekcja CCTV kolumny filtrowej po procesie regeneracji
 • Opracowanie wyników

Zalety technologii

 • Czyszczenie studni metodą hydrodynamiczną bardzo skutecznie usuwa z wewnętrznych ścian otworów osady biologiczne, mineralne i żelaziste
 • Efektywnie poprawia parametry filtracyjne obsypki w strefie przy filtrowej oraz wydajność studni
 • Proces regeneracji jest bezpieczny dla środowiska gruntowo wodnego
 • Metoda hydrodynamiczna może być wspierana procesami chemicznymi

Kolumna filtrowa przed regeneracją i po regeneracji

 • Opuszczanie pomp głębinowych
 • Demontaż pomp głębinowych i rurociągów tłocznych
 • Montaż i demontaż armatury studziennej
 • Roboty remontowe, wykończeniowe przy studniach głębinowych ( malowanie, szpachlowanie obudów, montaż włazów, odpowietrzeń itp. )
 • Likwidacja studni głębinowych
 • Likwidacja otworów obserwacyjnych, piezometrów
 • Likwidacja ujęć wód podziemnych ( starych przyłączy, obudów studziennych )
 • Obudowy napowierzchniowe np. typu Lange
 • Obudowy z kręgów betonowych
 • Obudowy stalowe w formie wanny stalowej
 • Obudowy z rur GRP z nakryciem ze stali nierdzewnej
 • Przyłącza wodne do studni głębinowych
 • Przyłącza elektryczne i wykonawstwo AKPiA- armatury kontrolno- pomiarowej

METODA UDAROWA
Kompleksowo wykonujemy studnie głębinowe metodą udarowo wiertnicą US-250 z wykorzystaniem ,,czwórnogu” – wieży wiertniczej stalowej H – 12 m typu ,,Wałcz”, przy pomocy pras hydraulicznych wciskającego rury osłonowe o średnicy Ø 813 mm.

NA LEWY OBIEG PŁUCZKI
Wykonujemy wiercenia na lewy obieg płuczki z wykorzystaniem wiertnicy H4-1H,H3-05HI.

WIERCENIA OKRĘTNE
Oferujemy wiercenia z wykorzystaniem urządzenia MGW 6 stosowane do wykonywania otworów o głębokości do 30 m i średnicy w zakresie 100–300 mm
Wiercenia pod planowane sieci monitoringowe oraz zabudowy piezometrów dla obiektów:

 • ujęcia wód podziemnych
 • wysypisk śmieci, składowisk odpadów (monitoring odpływu wód ze składowisk)
 • stacji benzynowych
 • oczyszczalni ścieków

Wiercenia poszukiwawczo-badawcze-rozpoznawcze do głębokości 30 m na potrzeby geotechniki, geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska
Geologia złożowa–wiercenia rozpoznawcze pod złoża kopalin pospolitych (żwiry, piaski, surowce ilaste itp.)

 • Dokumentacje i projekty prac geologicznych
 • Decyzje środowiskowe
 • Raporty oceny oddziaływania na środowisko
 • Operaty wodnoprawne
 • Plany ruchu górniczego oraz z decyzją zatwierdzającą (studnie powyżej 100m głębokości )

Bezwykopowe renowacje sieci

Czytaj więcej

Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Czytaj więcej

Eksploatacja systemów wod-kan

Czytaj więcej

Budowa i eksploatacja ujęć wody

Czytaj więcej