Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia i przede wszystkim zdrowia!

Zespół TERLAN.


Natrysk odśrodkowy hybrydowym kompozytem Coverlan

W ostatnim tygodniu w ramach remontu magistrali wodociągowej DN 1000 na poznańskich Winogradach (ul. Naramowicka – Hercena) wykonywaliśmy natryski rur kompozytem Coverlan. Prace przebiegły zgodnie z planem i będą kontynuowane w kolejnych dniach.


Przebudowa obiektów kubaturowych i rozbudowa układu napowietrzania bioreaktorów Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację kontraktu na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Pełna nazwa zadania brzmi: Przebudowa obiektów kubaturowych i rozbudowa układu napowietrzania bioreaktorów Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Renowacja obejmuje następujące etapy:

 • przygotowanie podłoża,
 • reprofilację uszkodzonych elementów,
 • wyrównanie i zabezpieczenie powierzchni właściwą do stopnia agresji środowiska powłoką ochronną

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu prezentuje się następująco:

 

 1. Przebudowa reaktorów biologicznych wraz z rozbudową ich układów napowietrzania – ob. nr 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, w tym:

– przebudowa komór DNO w bioreaktorach 05.1 i 05.2, zgodnie z opracowanym na zlecenie Zamawiającego projektem budowlanym „Przebudowa bioreaktorów Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu”.

– przebudowa komór DNO, DF i DN w bioreaktorach 05.1 i 05.2 poprzez wykonanie reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych i nałożenie nowych powłok chemoodpornych,

– rozbudowa układu napowietrzania bioreaktorów ob. nr 05.1, 05.2, 05.3 oraz 05.04.

 1. Przebudowa zbiornika ścieków dowożonych – ob. nr 13 – poprzez wykonanie reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych i nałożenie nowych powłok chemoodpornych
 2. Przebudowa Komory S1 i komory czerpalnej Pompowni ścieków – ob. nr 04 – poprzez wykonanie reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych i nałożenie nowych powłok chemoodpornych.

 

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec stycznia 2022 r.


Remont magistrali wodociągowej DN1000 ul. Naramowicka - Hercena

Pod koniec stycznia, na zlecenie Aquanet S.A. rozpoczęliśmy remont magistrali wodociągowej DN1000 o długości 714m od ul. Naramowickiej do ul. Hercena. Prace przewidziane są na około 3 miesiące. Renowacja odbędzie się z zastosowaniem najnowszych technologii – natrysku odśrodkowego Coverlan oraz rękawa InsituMain.

Do wykonania prac niezbędny okazał się zakup nowej hydraulicznej piły obwodowej dlatego nasze brygady na miejscu odbyły szkolenie z zakresu obsługi tego urządzenia. Maszyna posiada zakres średnic w przedziale 250 – 1500 mm i może być stosowana do cięcia żeliwa, stali, cementu oraz tworzyw sztucznych.

Rozpoczęto czyszczenie hydrodynamiczne wodą o ciśnieniu 2500 bar. Czyszczenie to usuwa wszelkie osady powstałe wewnątrz rurociągu oraz wszelkie luźne części rurociągu, które pogorszyłyby adhezję rury materiałem renowacyjnym.


Renowacja zbiornika wody czystej w Poznaniu

Na przełomie 3 i 4 kwartału 2020 r. nasza firma wykonywała prace związane z renowacją zbiornika wody czystej, zlokalizowanego na wzgórzu Morasko na terenie miasta Poznania. Remontowany zbiornik o średnicy 28,5m oraz wysokości maksymalnej 8,6 m został wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Taka konstrukcja obiektu była jednym z czynników wpływających na decyzję Zamawiającego, którym był Aquanet SA, o zastosowaniu materiałów elastycznych do pokrycia powierzchni wewnętrznej zbiornika (ponad 2 000m2).

Zakres prac obejmował m.in.:

 • prace przygotowawcze podłoży betonowych poprzez usunięcie powłok malarskich, żywicznych obróbką strumieniowo ścierną oraz metodą hydrodynamiczną,
 • naprawę płyt panwiowych oraz słupów żelbetowych,
 • naprawę komory wentylacji ma zbiorniku,
 • nałożenie elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchnie ścian, rząpi oraz posadzki zbiornika,
 • remont elementów stalowych wewnątrz zbiornika poprzez piaskowanie i nałożenie warstwy ochronnej,
 • wymianę drabiny złazowej.


Renowacja lewej nitki Kolektora Prawobrzeżnego w Koziegłowach

Na początku sierpnia zakończyły się roboty związane z renowacją lewej nitki Kolektora Prawobrzeżnego. Na przedmiotowym odcinku Kolektor zbudowany jest z dwóch równoległych nitek ze wspólnymi komorami. Całość prac, trwających od stycznia br. dotyczył kolektora zachodniego (lewego), będącego kanałem awaryjnym, retencyjnym, zbierającym nadmiar ścieków w przypadku nawalnych deszczy lub prac eksploatacyjnych na kluczowym dla miasta obiekcie, jakim jest COŚ w Koziegłowach.

Mieliśmy do czynienia z największymi średnicami kolektorów ogólnospławnych na terenie miasta Poznania. Były to:

 • kolektor DN2500 o długości ok. 701 [m] oraz przybliżonej powierzchni 5500 m2,
 • kolektor 3200×2600 [mm], długości 512 [m] oraz przybliżonej powierzchni 5930 [m2].

Roboty obejmowały: przerzut ścieków do równoległego kolektora, czyszczenie mechaniczne, usuwanie osadów, czyszczenie hydrodynamiczne, ochronę antykorozyjną zbrojenia, przygotowanie podłoża do natrysku, natrysk zaprawami siarczanoodpornymi, prace ziemne wraz z położeniem nowych płyt stropowych.

Niewątpliwym wyzwaniem była praca na czynnym obiekcie jakim jest układ kanalizacyjny w bliskim sąsiedztwie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Bieżące budowanie tam i zapór zabezpieczających przed zalaniem w wyniku prac w hali krat bądź nawalnych deszczy zapewniło ciągłość przeprowadzanych robót, zrealizowanych w wymaganym terminie.


Przeprowadzamy remonty magistrali w Poznaniu i Czapurach

28 września 2020 r. rozpoczął się remont magistrali DN1000 w ul. Baranowskiej w Poznaniu i DN1200 w ul. Jagodowej w Czapurach. W ramach kontraktu gdzie zlecającym jest Aquanet SA, wykonane zostaną następujące prace:

 1. Remont komory technicznej K68 wraz z odcinkiem odcinka magistrali na DN1000 ul. Baranowska Poznań, o długości ok. 216 metrów od przejścia podziemnego pod rondem Minikowo do ulicy Kieleckiej;
 2. Remont odcinka magistrali rury DN1200 w ul. Jagodowej Czapury o długości ok. 232 m od komory 59a do ulicy Leśnej;

Remont zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem innowacyjnej technologii natrysku polimocznikiem. Wyczyszczone mechanicznie i hydromechanicznie rury będą natryskiwane materiałem na bazie polimoczniku, wzmocnionym włóknami bazaltowymi. Jest to pierwszy na świecie materiał o takich właściwościach, opatentowany przez Terlan i Politechnikę Poznańską.


Projekt kanalizacji sanitarnej w Poznaniu

W Poznaniu przeprowadziliśmy projekt kanalizacji sanitarnej w w ulicy Ostrowskiej i sąsiednich oraz na terenie osiedli Krzesiny i Krzesinki.

Zakres inwestycji obejmował rejon ulic: Bolesława Krzywoustego, Bruzdowej, Chrzanowskiej, Dobrepole, Garaszewo, Gorlickiej, Janowskiej, Jarosławskiej, Krzesiny, Lubelskiej, Mieleckiej, Nad Krzesinką, Nad Spławką, Nowotarskiej, Ostrowskiej, Podjaryszki, Pokrzywno, Pruszkowskiej, Rakietowej, Rudzkiej, Rymanowskiej, Siewierskiej, Silniki, Śmigi, Świątniczki, Tarnowskiej, Ustrzyckiej i Wygon.

Więcej informacji związanych z tą realizacją znajdziecie TUTAJ.


Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych w Poznaniu

Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych w Poznaniu

Na początku sierpnia zakończyliśmy I etap modernizacji i budowy nowych komór na rurociągach lewarowych na terenie spółki AQUANET w Poznaniu.

Prace polegały na wykonaniu renowacji ścian i stropów komór B, G, i H na rurociągach lewarowych poprzez natrysk mieszanką betonową, montażem nowych prefabrykowanych stropów żelbetowych oraz montażu nowej armatury zaporowej w tych komorach o średnicach 2 x dn 1000 mm i 1 x 1200 mm.

Więcej o tej realizacji przeczytacieTUTAJ.


Mamy nową siedzibę!

Mamy nową siedzibę!

Mamy nową siedzibę! Miło nam poinformować, że przenieśliśmy się na ul. Lutycką 95 w Poznaniu. Jednak to nie jedyna nowość w naszej firmie. Jak możecie zaobserwować zdecydowaliśmy się również na montaż paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu nasza siedziba będzie zasilana z naturalnych źródeł energii.

Stawiamy na rozwiązania, które są nie tylko praktyczne, ale także przyjazne środowisku naturalnemu.


Byliśmy Platynowym Sponsorem IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”

Byliśmy Platynowym Sponsorem IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”

W dniach 8–10 stycznia br. w Poznaniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”, której byliśmy Platynowym Sponsorem. Podczas wydarzenia Uczestnicy mieli okazję spotkać się z nami na naszym stoisku wystawienniczym.

W programie tegorocznej Konferencji znalazło się ponad 16 referatów oraz kilka paneli dyskusyjnych, podczas których rozmawialiśmy m.in. o jakości wykładzin renowacyjnych, wymaganiach związanych z ich instalacją, badaniach rękawów CIPP (ang. Cured In Place Pipe) czy zaleceń dotyczących odbiorów prac renowacyjnych realizowanych w technologii CIPP, co odbyło się w ramach sesji roboczych będących kolejnym krokiem w kierunku wypracowania wytycznych dla branży. Przywołane zostały także istotne nowości i zmiany technologiczne, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatniego roku, a także ciekawe projekty wykonawcze. Nie zabrakło także warsztatów zorganizowanych w formule ABC, które w całości zostały poświęcone technologii CIPP.

Zgodnie z hasłem każdej organizowanej przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. konferencji – WIEDZA – BIZNES – ATRAKCJE, goście mieli okazję wzbogacić i uzupełnić swą wiedzę, nawiązać relacje biznesowe, a także skorzystać z dodatkowych atrakcji.

Wraz z Organizatorami serdecznie dziękujemy Uczestnikom za udział w wydarzeniu.

Pełna fotogaleria i relacja z wydarzenia dostępne są na stronie: http://bit.ly/Relacja_CIPP


Zapraszamy do udziału w Spartakiadzie!

Zapraszamy do udziału w Spartakiadzie!

Z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkich pracowników firm wodociągowych do startu w 30 Spartakiadzie Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego, która odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia 2020 roku w Poznaniu.

Szczegóły naszej Spartakiady znajdziecie Państwo na jej oficjalnej stronie: Spartakiada 2020.

Informacje uzyskacie również drogą mailową: biuro@spartakiada2020.pl lub telefonicznie: 791 40 40 38.

Do zobaczenia!


Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

W ten szczególny czas w imieniu całej firmy Terlan pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia! Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy okres spędzicie Państwo w radosnej, rodzinnej atmosferze.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!


Wywiad z przedstawicielami naszej firmy w najnowszym numerze kwartalnika "Inżynieria Bezwykopowa"

To był rekordowy rok, ale nie zatrzymujemy się!

W najnowszym numerze magazynu “Inżynieria Bezwykopowa” znajdziecie wywiad z dwoma przedstawicielami naszej firmy: Łukaszem Rybackim – Prezesem Zarządu Terlan sp. z o.o. i Jakubem Wiernickim – kierownikiem działu robót renowacyjnych.

Z rozmowy dowiecie się więcej o rekordach i wyzwaniach w mijającym roku, najciekawszych kontraktach, współpracy pomiędzy wykonawcą i inwestorem oraz o nowym produkcie, który już niebawem pojawi się na rynku bezwykopowych renowacji.

Zapraszamy do lektury!


Jesteśmy Platynowym Sponsorem IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”

Jesteśmy Platynowym Sponsorem IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy Platynowym Sponsorem organizowanej już po raz czwarty Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”, która odbędzie się w dniach 8–10 stycznia 2020 r. w Poznaniu.

Jak pokazują liczne analizy i raporty renomowanych instytutów badawczych, poziom jakości prac realizowanych w technologii CIPP (ang. Cured In Place Pipe) jest coraz wyższy. To efekt sporego już doświadczenia wykonawców, ale i ciągłego ulepszania technologii, produktów i urządzeń wykorzystywanych w ramach projektów renowacyjnych. Jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym tylko i wyłączenie temu zagadnieniu, jest organizowana od 2017 r. Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”, w której udział biorą przedstawiciele wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Wydarzenie to każdego roku staje się platformą dyskusyjną, w ramach której poruszane są najważniejsze kwestie teoretyczne i praktyczne, związane ze stosowaniem technologii CIPP.

Podczas tego wyjątkowego w skali kraju spotkania, poruszone zostaną aspekty prawne realizacji projektów renowacyjnych z wykorzystaniem CIPP. Porozmawiamy również o najciekawszych projektach z Polski i ze świata, najczęściej popełnianych błędach wykonawczych i projektowych oraz o wytycznych dotyczących odbiorów prac renowacyjnych. Przywołane zostaną także istotne nowości i zmiany, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatniego roku. Wydarzenie poprzedzą przygotowane w formule ABC warsztaty dotyczące technologii CIPP.

Zgodnie z formułą wszystkich organizowanych przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. Konferencji, program wydarzenia zostanie tak przygotowany, by w jak największym stopniu angażował Uczestników do dyskusji, tak, aby pozyskana wiedza umożliwiła im podejmowanie lepszych i popartych rzetelną wiedzą ekspercką decyzji w pracy zawodowej,

Szczegóły na temat Konferencji dostępne na stronie:

https://konferencje.inzynieria.com/cipp2020/

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/647536905757633/

Wraz z Organizatorami zapraszamy do udziału w Konferencji!

Do zobaczenia w Poznaniu!


Wywiad z prezesem naszej firmy już na portalu Inżynieria.com!

Kilka słów o... Łukaszu Rybackim!

W najnowszym wydaniu kwartalnika “Inżynieria Bezwykopowa” ukazał się mini-wywiad z prezesem naszej firmy – Łukaszem Rybackim. Dowiecie się z niego m.in.:

 • czym zajmuje się w wolnym czasie;
 • jakie jest jego największe marzenie;
 • co uważa za swój największy sukces zawodowy;
 • …i wiele więcej!

Wywiad jest też dostępny online. Znajdziecie go TUTAJ.


Relining magistrali żeliwnej DN450 rurą PEHD RC z płaszczem PP DN400 w ul. Głogowskiej w Poznaniu

Relining magistrali żeliwnej DN450 rurą PEHD RC z płaszczem PP DN400 w ul. Głogowskiej w Poznaniu

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z naszej realizacji w Poznaniu, polegającej na reliningu magistrali żeliwnej DN450 rurą PEHD RC z płaszczem PP DN400 w ciągu ul. Głogowskiej.

Dzięki zastosowaniu technologii bezwykopowych, mimo remontu ul. Głogowska jest całkowicie przejezdna.


Rozbudujemy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu

Rozbudujemy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu

Na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wykonamy rozbudowę ul. Unii Lubelskiej w stolicy Wielkopolski.

W ramach inwestycji powstanie m.in. pętla i nowy odcinek linii tramwajowej, prowadzącej do okolic ul. Falistej. Warto podkreślić, że będzie to pierwsza w Poznaniu pętla tramwajowa o odwróconym ruchu.

Koszt inwestycji to ponad 49 mln zł.

Więcej o rozbudowie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu przeczytacie na portalu inżynieria.com.


Pokazowe przejście kolektorem prawobrzeżnym

Pokazowe przejście kolektorem prawobrzeżnym

Dnia 27.06 br. zorganizowaliśmy pokazowe przejście kolektorem prawobrzeżnym, które obejmowało spacer 460 m kanałem 3200/2600 I DN2500.

Podczas wydarzenia omówiliśmy wykorzystane przy jego budowie technologie, jak również opowiedzieliśmy więcej o samej inwestycji. Zaprezentowaliśmy także sposób nakładania powłoki CPS na strop komory.

Oczywiście, nie mogło zabraknąć poczęstunku, quizu z nagrodami, jak i… specjalnej niespodzianki dla Uczestników.