Oferta

Podejmowanie wyzwań w oparciu o nowe technologie

Posiadamy doświadczoną kadrę i zaplecze nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu jesteśmy wstanie przeprowadzić kompleksowy serwis kanalizacji – zarówno przy użyciu metod tradycyjnych, jak i bezwykopowych. Zobacz, co wchodzi w zakres oferowanych przez nas usług.

Bezwykopowe renowacje sieci

Wykonujemy kompleksowe prace renowacyjne przy użyciu metod bezwykopowych. Remont lub modernizacja tymi technologiami odbywa się bez naruszenia struktury nawierzchni poprzez włożenie do wnętrza kanału specjalnej wykładziny z włókna szklanego, nasączonego żywicą epoksydową, a następnie jej utwardzenie za pomocą wysokiej temperatury. Powstaje w ten sposób nowa konstrukcja kanału o lepszych parametrach hydraulicznych.

Czytaj więcej

Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonywaniem sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych metodami tradycyjnym, a także bezwykopowo – w technologii przewiertu sterowanego (na długości do 200 m). Jest to metoda układania instalacji podziemnych polegająca na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go do odpowiedniej średnicy, a następnie na wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Dysponujemy również szeroką gamą wiertnic poziomych sterowanych optycznie do bezwykopowej budowy kanalizacji grawitacyjnej.konstrukcja kanału o lepszych parametrach hydraulicznych.

Czytaj więcej

Eksploatacja systemów wod-kan

Zajmujemy się eksploatacją, serwisem i przeglądami całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od ujęcia wody po oczyszczalnię ścieków. Usuwamy awarie sieci wodno-kanalizacyjnych, a nasze pogotowie techniczne działa całą dobę. Dokonujemy okresowych wymian wodomierzy (łącznie z dostawą). Posiadamy także sprzęt do wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych.

Czytaj więcej

Budowa i eksploatacja ujęć wody

Wykonujemy kompleksowe prace renowacyjne przy użyciu metod bezwykopowych. Remont lub modernizacja tymi technologiami odbywa się bez naruszenia struktury nawierzchni poprzez włożenie do wnętrza kanału specjalnej wykładziny z włókna szklanego, nasączonego żywicą epoksydową, a następnie jej utwardzenie za pomocą wysokiej temperatury. Powstaje w ten sposób nowa konstrukcja kanału o lepszych parametrach hydraulicznych.

Czytaj więcej