Na przełomie 3 i 4 kwartału 2020 r. nasza firma wykonywała prace związane z renowacją zbiornika wody czystej, zlokalizowanego na wzgórzu Morasko na terenie miasta Poznania. Remontowany zbiornik o średnicy 28,5m oraz wysokości maksymalnej 8,6 m został wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Taka konstrukcja obiektu była jednym z czynników wpływających na decyzję Zamawiającego, którym był Aquanet SA, o zastosowaniu materiałów elastycznych do pokrycia powierzchni wewnętrznej zbiornika (ponad 2 000m2).

Zakres prac obejmował m.in.:

  • prace przygotowawcze podłoży betonowych poprzez usunięcie powłok malarskich, żywicznych obróbką strumieniowo ścierną oraz metodą hydrodynamiczną,
  • naprawę płyt panwiowych oraz słupów żelbetowych,
  • naprawę komory wentylacji ma zbiorniku,
  • nałożenie elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchnie ścian, rząpi oraz posadzki zbiornika,
  • remont elementów stalowych wewnątrz zbiornika poprzez piaskowanie i nałożenie warstwy ochronnej,
  • wymianę drabiny złazowej.