Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Budowa sieci wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, projekt przyłącza kanalizacyjnego

Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonywaniem sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych metodami tradycyjnym, a także bezwykopowo - w technologii przewiertu sterowanego (na długości do 200 m). Długoletnia działalność, w trakcie której zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy niejedno przyłącze kanalizacyjne, sieć, przyłącze wodociągowe, zaowocowała dużym doświadczeniem przekładającym się na sprawność, profesjonalizm i solidność prowadzonych przez nas prac. Budowa przyłączy kanalizacyjnych to wieloetapowe działanie, które należy rozpocząć od przygotowania dokumentacji. Projekt przyłącza kanalizacyjnego musi zostać sporządzony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. W szeregach naszych pracowników mamy specjalistów upoważnionych do wykonywania takich projektów. Posiadają oni także stosowne uprawnienia, aby wykonać projekt przyłącza wodociągowego, na którego podstawie możliwa jest budowa przyłączy wodociągowych. Budowa sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych nie musi pociągać za sobą niszczenia posesji i głębokich wykopów. Jedną z metod nienaruszających znacząco gruntu jest technologia przewiertu sterowanego. Jest to metoda układania instalacji podziemnych polegająca na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go do odpowiedniej średnicy, a następnie na wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Dysponujemy również szeroką gamą wiertnic poziomych sterowanych optycznie do bezwykopowej budowy kanalizacji grawitacyjnej.

Sterowany Przewiert Horyzontalny

Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych może zostać przeprowadzona metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. (HDD – Horizontal Direction Drilling) to technologia polegająca na wciąganiu odcinków rur polietylenowych za pomocą specjalnej maszyny. Pozwala ona na pokonywanie długich etapów (nawet kilkaset metrów) jednocześnie.
Posiadany zestaw do wykonywania przewiertów HDD – GRUNDODRILL 15x pozwala na wykonanie przewiertów horyzontalnych w zakresie średnic DN32-DN355. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie spółki w wykonywaniu tego typu prac skutkuje dużą fachowością i profesjonalizmem wykonania usługi.

Technika pracy wiertnicą poziomą polega na wykonaniu bezwykopowego przeprowadzenia rur na odcinkach do 30m. Cechuje się ona – kosztem dość żmudnej pracy – bardzo dużą dokładnością (zachowanie spadków minimalnych). Posiadany zestaw wiertniczy WPS 20S pozwolił na realizację wielu przewiertów, dzięki którym ominięto szereg problemów wykonawczych i organizacyjnych związanych z potencjalnym wykopem otwartym. Maszyna, dzięki której możliwa jest budowa sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, pozwala na pracę w zakresie średnic PVC 160- PVC250.

Bezwykopowe renowacje sieci

Czytaj więcej

Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Czytaj więcej

Eksploatacja systemów wod-kan

Czytaj więcej

Budowa i eksploatacja ujęć wody

Czytaj więcej