Opis i charakterystyka zadania: W ramach zadania powierzonego firmie Terlan Sp. z o.o. wykonano wymianę odcinka magistrali wschodniej o długości 429m z rur stalowych łączonych poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych. Podczas realizacji zadania wykonano modernizację komory wodociągowej K65a polegającej na wymianie wszystkich starych elementów armatury wodociągowej na nowe, wykonanie renowacji elementów żelbetowych specjalistycznymi materiałami do napraw powierzchni betonowych oraz zagospodarowanie terenu zgodnie ze standardami Zamawiającego.

Termin realizacji: od 07.02.2018r. do 07.06.2018r.