Okres realizacji robót trwał od 18.10.2011r. do 20.01.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano renowację magistrali wodociągowej DN 500 przez wprowadzenie nowej rury przewodowej PE o długości 1075m do istniejącego rurociągu wraz z kompletną wymianą armatury.