Termin realizacji budowy: 08-11-2017 do 20-01-2018

W ramach zadania ,,Bezwykopowa Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Torunia” wykonano projekt oraz bezwykopową renowację przewodów o łącznej długości około 11 500 m. Ze względu na rozrzucone po całym mieście ulice, technologią wiodącą był rękaw z włókna szklanego, utwardzanego UV. Do uszczelnienia włączeń użyto około 496 kształtek kapeluszowych.

Prace przebiegały zgodnie z planem. Na głównych ulicach renowacja wykonywana była w weekendy lub w nocy, aby jak w najmniejszym stopniu wpływać na utrudnienia w ruchu kołowym i szynowym.

Największym wyzwaniem na etapie realizacji była zmiana średnicy kanału bez studni, występujące w kanałach światłowody oraz obecność twardych osadów, które należało frezować robotami frezującymi.

Lokalizacja: Toruń
Średnice przewodów: Koło – DN200 – 600
Jajo – DN 200/300 – 700/1100
Głębokość posadowienia: Od 1 m do 5 m
Sprzęt użyty do realizacji: Roboty frezujące, jednostki UV, samochody typu WUKO
Ilość osób zaangażowanych do prac: 20
Wartość kontraktu: 4 995 000, 00 zł netto
Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.
Współpraca: Partner Konsorcjum Mazur Sp. z o. o.