W ostatniej dekadzie 2020 r. realizowaliśmy remont powierzchni betonowych zagęszczacza osadu, ob. 20.2 na terenie Centralnej  Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Parametry zagęszczacza to: średnica 33,62 m. oraz głębokość 4,15 m.  Całkowita powierzchnia betonowa do remontu wynosiła ok. 1260 m2.

Roboty rozpoczęły się 9 października 2020r. i trwały ponad 2 miesiące. Prace wykonywane były na zlecenie Aquanet S.A., wartość inwestycji to 440 000,00.

 

W ramach remontu wykonano następujące prace:

  • Usunięcie starych powłok hydroizolacyjnych – polimocznika, utylizacja odpadów.
  • Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni betonowych.
  • Usunięcie i oczyszczenie wypełnień szczelin dylatacyjnych.
  • Iniekcja wzmacniająca i uszczelniająca rys żywicą epoksydową.
  • Reprofilacja ubytków.
  • Izolacja przeciwilgociowa powierzchni betonowych.
  • Gruntowanie, impregnacja powierzchni betonowych.
  • Wykonanie hydroizolacyjnej powłoki ochronnej. Użyto najnowszej generacji systemu ochrony betonu, odpornego m.in. na biogenny kwas siarkowy o dużych stężeniach. System stanowił dwukomponentową membranę o wysokiej odporności chemicznej i zdolności do mostkowania rys.
  • Remont bieżni zagęszczacza i koryta przelewowego.
  • Izolacja szczelin dylatacyjnych.