Inwestycja polegająca na budowie odnogi od istniejącej magistrali „Wschód”, która ma na celu zasilić w wodę Gminę Kórnik, borykającą się z od dłuższego czasu z niedoborami. Inwestycję podzielono na 3 zadania:

LAB – budowa magistrali z rur o średnicy DN500 i DN400. Zastosowany materiał to rury stalowe z wewnętrzną powłoką cementową oraz zewnętrzną antykorozyjną powłoką izolacyjną 3LPE. Łączna długość wybudowanej magistrali to 15.664,46 m (12.948,60 m DN500 oraz 2.715,86 m DN400). W ramach inwestycji na wodociągu wybudowano łącznie 10 komór technologicznych (1 komora włączeniowa, 1 komora pomiarowa, 2 komory odpowietrzająco – odwadniające, 4 komory odpowietrzające oraz 2 komory odwadniające) oraz 2 studnie odwadniające o średnicy 1000. Ponadto w trakcie realizacji wykonano łącznie 4 hydranty nadziemne zasilane bezpośrednio z magistrali oraz 8 odejść w celu umożliwienia przyłączenia nowo powstałych sieci, jest to 7 odejść o średnicy DN150 oraz 1 o średnicy DN200 zlokalizowanych w miejscowościach Sasinowo, Rogalin, Mieczewo, Mościenica. Przyłączono również istniejące już sieci wodociągowe o średnicy DN315 w Mieczewie (kierunek Kamionki) oraz DN280 w Czołowie.

Około 33% długości całej wybudowanej sieci przebiega przez tereny leśne w związku z tym zastosowano łącznie 1.851,50 m technologii przewiertu sterowanego wraz z rurami osłonowych GRP o średnicy DN750 w celu zabezpieczenia drzew przed niepożądanymi uszkodzeniami. Technologia przewiertu sterowanego została również zastosowana w miejscach przejścia wodociągu pod drogami w celu zwiększenia trwałości rury, łącznie wykonano 86,40 m przewiertów wraz z rurami osłonowymi GRP o średnicy DN600.

 

ICa – budowa wodociągu na obszarze miasta i gminy Kórnik o łącznej długości 654,57 m z rur PE100 o średnicy DN280 metodą wykopu otwartego oraz 606,63 m z rur PE100-RC/PP o średnicy DN280 metodą przewiertu sterowanego. Dodatkowo wykonano 5 nowych hydrantów (3 podziemne i 2 nadziemne). Nowa sieć jest pod względem technologicznym podłączona i przygotowana do poboru wody z magistrali po włączeniu jej do eksploatacji.

 

IIa – budowa wodociągu w ul. Mościenickiej o łącznej długości 1.566,04 m z rur PE100  o średnicy DN180 metodą wykopu otwartego. Ponadto wykonano 12 hydrantów (10 nadziemnych, 2 podziemne) oraz 21 przepięć istniejących przyłączy wodociągowych (17 o średnicy DN32, 4 o średnicy DN40). Roboty obejmowały również wykonanie odnóg do istniejących i planowanych sieci wodociągowych o średnicy DN125, a także unieczynnienie starej sieci DN100. Nowa sieć planowo będzie pobierała wodę z magistrali po włączeniu jej do eksploatacji.

 

Lokalizacja: Gmina Kórnik
Okres realizacji: 24.09.2021 – 24.09.2024
Zamawiający:  Aquanet