30 września b.r. zakończyły się prace związane z remontem sieci wodociągowej w ulicy Bałtyckiej w Poznaniu. Roboty były realizowane od 22 czerwca b.r., zamawiającym był Aquanet S.A., a wartość inwestycji opiewa na 1 646 772,88 zł.

W ramach projektu wykonano remont sieci wodociągowej DN 400 z rur stalowych metodą odśrodkowego natrysku hybrydowym kompozytem Coverlan o długości 901,19 m w ulicy Bałtyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Syrenią do okolicy skrzyżowania z ul. Energetyczną wraz z wymianą armatury zaporowej.

Zadanie: remont sieci wodociągowej w ulicy Bałtyckiej w Poznaniu

Czas trwania realizacji: 22.06-30.09.2020 r.

Inwestor: Aquanet S.A.

Wartość inwestycji: 1 646 772,88 zł

Technologie: odśrodkowy natrysk hybrydowym kompozytem Coverlan