Okres realizacji robót trwał od 30.03.2012r. do 30.06.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano: metodą bezwykopową kolektor DN1800 o długości 47mb, metodą wykopu otwartego kolektory o średnicy DN600 i DN1800 o łącznej długości 40mb, ponadto wykonano wypełnienie nieczynnego kolektora „GD” DN2500 biegnącego pod estakadą ul. Hetmańskiej.