Okres realizacji robót trwał od 28.07.2012r. do 08.08.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano: renowację wodociągu o średnicy od DN150 w technologii Compact Pipe o długości 134mb, ułożenie nowego wodociągu z rur PE DN500 o długości 38mb, ułożenie nowego wodociągu z rur PE DN150 o długości 40mb.