Czas trwania inwestycji: 29.06.2018 –  29.10.2020

Informacje o inwestycji:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 400 mm – 77,8 m

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 250 mm – 1 748,4 m

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm – 15 662,1 m

Łączna długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 17 488,3 m

Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 90 mm – 2 052,4 m

Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 140 mm – 252,5 m

Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 180 mm – 1 484,0 m

Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 225 mm – 1 643,8 m

Łączna długość kanalizacji sanitarnej tłocznej: 5 431,9 m

Studnie rewizyjne Ø 1000 mm – 609 szt.

Studnie rewizyjne Ø 600 mm – 9 szt.

Łączna ilość studni rewizyjnych: 618 szt.

Sieciowe przepompownie ścieków PS – 7 szt.

Punkty podnoszenia ścieków LPP – 3 szt.