W Poznaniu wykonano renowację magistrali wodociągowej z 1944 roku metodą reliningu luźnego. Dzięki wykonaniu tylko 5 wykopów na odcinku ponad tysiąc metrowym ograniczone zostały wyłączenia z ruchu drogowego, jednocześnie zmniejszyło to koszty związane z wymianą torowiska i położeniem nowej warstwy asfaltu.

Prace przebiegły zgodnie z planem.

 

Lokalizacja: Poznań ul. Głogowska

Okres realizacji: 17.06.2019 – 14.08.2019

Zakres prac: Renowacja magistrali wodociągowej z 1944 roku na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Potworowskiego metodą reliningu luźnego

Długość przewodów poddawanych renowacji: 1080,53 m wykonanych przy tylko 5 wykopach

Średnica/średnice przewodów: DN450

Stan przewodów poddawanych renowacji: Rurociąg żeliwny DN450 z 1944 roku

Technologia renowacyjna (co zdecydowało o jej wyborze): Relining luźny – najważniejsze aspekty: szybkość, oraz długość odcinków bez wykopu

Najważniejszy sprzęt zmobilizowany do realizacji: Wciągarka 20 Ton, wielozadaniowa koparka kompaktowa, która mieściła się pod trakcją tramwajową

Największe trudności/wyzwania na etapie realizacji/niestandardowe rozwiązania zastosowane przez wykonawcę: Utrzymanie pełnego ruchu na drodze krajowej jaką jest ul. Głogowska, minimalizacja zniszczeń torowiska oraz dotrzymanie terminu (praca w okresie wakacji)

Wartość kontraktu: 3 700 000,00 zł brutto

Inwestor: AQUANET SA

Wykonawca: TERLAN SP. Z O.O