W Poznaniu zmodernizowano i wybudowano nowe komory na rurociągach lewarowych. Prace polegały na wykonaniu renowacji ścian i stropów komór B, G, i H na rurociągach lewarowych poprzez natrysk mieszanką betonową, montażem nowych prefabrykowanych stropów żelbetowych oraz montażu nowej armatury zaporowej w tych komorach o średnicach 2 x dn 1000 mm i 1 x 1200 mm. Ponad to wykonano dwie nowe komory żelbetowe „I” i „F” w których również zamontowano nową armaturę zaporową odpowiednia 1 x 1200 mm i 1 x 800 mm.

We wszystkich komorach zamontowano nową wentylację grawitacyjną, wykonano wewnętrzne izolacje ścian, stropu i posadzki. Średnia głębokość wszystkich pięciu komór to 8,7 metra.

 

Lokalizacja: Poznań ul. Dolna Wilda 126

Zakończenie prac: 06.08.2020

Zakres prac: Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych

Średnia głębokość komór: 8,7 m

Inwestor: AQUANET SA

Wykonawca: TERLAN SP. Z O.O