Okres realizacji: 03.08.2016 – 17.06.2017 r

Inwestycja pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących modernizacji magistrali wodociągowej DN600” obejmowało modernizację magistrali wodociągowej bez zmiany jej trasy metodą natrysku odśrodkowego polimocznikiem.
Magistrala wodociągowa została poddana renowacji na odcinku ok. 1300 m pomiędzy komorą K1 i K2.
Metoda ta polegała na nałożeniu poprzez natrysk wirowy warstwy polimocznika wewnątrz wodociągu. Przed wykonaniem natrysku należycie wyczyszczono rurociąc z osadów i korozji, następnie dokładnie osuszono rurociąg. Ostatnim etapem modernizacji był natrysk polimocznikiem oraz odtworzenie powierzchni do stanu pierwotnego.