Firma Terlan realizuje kontrakt „Poznań – magistrala wodociągowa: komory” składający się z 3 etapów:

Etap I: Renowacja komory K15 na magistrali wodociągowej DN1000 mm w okolicach ul. Górniczej 43 w Poznaniu.

Termin realizacji: 06.03.2017 ÷ 12.05.2017

Wykonanie modernizacji komory technologicznej magistrali wodociągowej DN 1000 mm położonej w okolicy ul. Górniczej 43 w Poznaniu polegającej na wykonaniu naprawy konstrukcji żelbetowej komory w systemie PCC, wymiany stropu żelbetowego, demontaż starej technologii i montaż nowego układu technologicznego wraz z wykonaniem systemu wentylacji grawitacyjnej.

Zastosowano armaturę:

  • Przepustnica długa centryczna z by-passem z przekładnią ręczną DN 1000  – 1 szt. – produkcja AVK,
  • Zasuwa odcinająca DN 400 mm – 1 szt. – produkcja Jafar,
  • Zasuwa odcinająca DN 100 mm – 2 szt. – produkcja Jafar,
  • Zawór dwu stopniowy od – i napowietrzający DN 100 mm – 2 szt. – produkcja Jafar,
  • Wstawka montażowa DN 1000 – 1 szt. – produkcja AVK,
  • Kształtka technologiczna DN 1000/400/100 – 1 szt. – produkcja warsztatowa,
  • Kształtka technologiczna DN 1000/100 – 1 szt. – produkcja warsztatowa,
  • Kształtka technologiczna DN 400 FF – 1 szt. – produkcja warsztatowa

 

Etap II: Renowacja komór wodociągowych K5 ÷ K7 (3 szt.) na magistrali wodociągowej DN 600 mm w Koziegłowach.

Termin realizacji prac: 24.04.÷ 30.06.2017

Wykonanie modernizacji trzech komór technologicznych magistrali wodociągowej DN 600 i 400 mm położonej w Koziegłowach w okolicy ul. Piaskowej polegającej na wykonaniu naprawy konstrukcji żelbetowej komory w systemie PCC, wymiany stropu żelbetowego, demontaż starej technologii i montaż nowego układu technologicznego wraz z wykonaniem systemu wentylacji grawitacyjnej.

Etap III: Renowacja komór wodociągowych K1 ÷ K4 (4 szt.) na magistrali wodociągowej DN 600 mm w Koziegłowach

Termin realizacji prac: 01.08. ÷ 30.09.2017

Wykonanie modernizacji czterech komór technologicznych magistrali wodociągowej DN 600 położonej w Koziegłowach w okolicy ul. Piaskowej i osiedla Leśnego polegającej na wykonaniu naprawy konstrukcji żelbetowej komory w systemie PCC, wymiany stropu żelbetowego, demontaż starej technologii i montaż nowego układu technologicznego wraz z wykonaniem systemu wentylacji grawitacyjnej.