Okres realizacji robót trwał od 06.06.2012r. do 23.10.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano trzy etapy inwestycyjne obejmujące budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie dróg wojewódzkich, gminnych i w granicach terenu zamkniętego PKP. Sieć wodociągowa wykonana została z rur PEHD o średnicy DN125 i DN180 o łącznej długości 4287m.