Okres realizacji robót trwał od 20.03.2012r. do 30.11.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano: sieć wodociągową metodą przewiertu sterowanego z rur PE100 RC SDR17 o zakresie średnic od fi 125mm do fi 225mm o łącznej długości 5035m, przyłącza wodociągowe metodą przecisku i wykopem otwartym z rur PE100 o zakresie średnic od fi 32mm do fi 63mm w ilości 77szt. i łącznej długości 238m, kanalizację wody popłucznej z rur PVC SN8 o średnicy fi 315mm o łącznej długości 941m, w tym 4 przeciski z rur stalowych o średnicy fi 457×6,3mm o łącznej długości 30m.