Okres realizacji robót trwał od 19.08.2011r. do 21.09.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano: kanalizację sanitarną z rur kamionkowych o średnicach w zakresie od DN 250 do DN 300 o łącznej długości 3185m, przyłącza kanalizacyjne z rur kamionkowych DN150 o łącznej długości 1221mb, sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 225mm oraz 180mm o łącznej długości 1427m.