W ramach zadania „Renowacja Kolektora Prawobrzeżnego I w Poznaniu” wykonujemy renowację fragmentów żelbetowego kolektora ogólnospławnego w stolicy Wielkopolski. Modernizacji poddanych zostanie w sumie prawie 2,7 km kanałów oraz 37 komór kanalizacyjnych. Z uwagi na szeroki zakres zadania realizację przedsięwzięcia rozłożono na etapy.

To największa inwestycja renowacyjna prowadzona obecnie w powiecie poznańskim.

 

Lokalizacja: Poznań

Okres realizacji: 11.09.2018 – 11.01.2020

Łączna długość odcinków kolektora poddanych renowacji: 2686,9 m
Średnice przewodów: Etap I:

– kanał prostokątny 3200/2600 mm (549,5 m)

– kanał kołowy DN2500 (729 m)

Etap II:

– kanały jajowe: 1000/1720 mm (513,4 m); 900/1500 mm (149,5 m); 800/1380 mm (63,2 m); 1000/1500 mm (191,6 m); 750/1150 mm (490,7 m)

Łączna liczba komór kanalizacyjnych poddanych renowacji: 37
Średnia głębokość posadowienia: średnio ok. 5 m, min. ok. 3,5 m, max. ok. 8 m p.p.t.
Technologie renowacji: rellining krótkimi modułami rurowymi, CIPP, chemia budowlana

Wykonawca: konsorcjum firm Terlan sp. z o.o. (lider), BLEJKAN S.A., MCC S.A.

Zamawiający: AQUANET SA
Wartość kontraktu: 36 863 099,98 zł brutto