Wierzbięcice zmieniają się… nie do poznania! Gros prac mamy już za sobą, nie wszystkie jednak widać gołym okiem. Przebudowana została sieć ciepłownicza oraz magistrala wodociągowa o średnicy 500 mm na odcinku od ul. Matyi do ul. 28 Czerwca 1956 r. (łącznie ok. 800 m), wybudowany został nowy kolektor kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od 28 Czerwca do ul. Żupańskiego. Aktualnie prowadzone są prace polegające na bezinwazyjnej renowacji kanałów (na odcinku od ul. Wujka do ul. Spychalskiego). Jesteśmy też w trakcie przebudowy sieci telekomunikacyjnych i tras kablowych dla m.in. oświetlenia, czy zasilania sieci trakcyjnej.

A teraz najważniejsze… tory! Zabudowaliśmy około 750m torowiska w trzech technologiach: z płyt prefabrykowanych, torowisko zielone i torowisko zabrukowane, przed nami zaś najcięższy z etapów torowych: montaż rozjazdu w ul. Górna Wilda i połączenie starego torowiska w ul. 28 Czerwca z nowym w ul. Wierzbięcice. Duże wyzwanie, ale dzięki temu Wierzbięcice odzyskają przejrzystość komunikacji i nabiorą zupełnie nowego charakteru! Prace brukarskie nabierają tempa, wykorzystywane są przede wszystkim materiały kamienne, w tym granit, pojawiają się płyty kierunkowe dla osób niewidzących i niedowidzących, zabudowano pierwsze sztuki donic przeznaczonych dla niskich roślin i krzewów oraz jedną dla nowego drzewa. W bliskim sąsiedztwie ul. Św. Czesława wybudowano przystanek wiedeński, na którym pojawi się nowoczesna wiata przystankowa wraz z tablicą informacji pasażerskiej. Ułożyliśmy około 400 m długości masy asfaltowej do poziomu warstwy wiążącej na nitce w kierunku centrum.

Już wkrótce prace przeniosą się na teren pomiędzy ul. Czajczą a ul. Górna Wilda. Konieczna tam będzie przebudowa układu torowego, drogowego i sieci wodociągowej.