Realizacja projektu Centrum, czyli kompleksowego remontu strategicznych poznańskich ulic – św. Marcin i Al. Marcinkowskiego – trwa w najlepsze. Od wiosny dużo się działo – w marcu wykonano przesadzenie drzew z Alei Marcinkowskiego do parku Rataje.

Zrealizowano też rozbiórkę sieci trakcyjnej oraz rozbiórkę torowiska wraz z płytą żelbetową.

Następnie rozpoczęła się budowa kolektora kanalizacji ogólnospławnej w ul. Święty Marcin.

Trwają też prace rozbiórkowe nawierzchni brukowej.

Największym wyzwaniem dla pracujących ekip jest prowadzenie głębokich wykopów przy dużej ilości kolizji z infrastrukturą podziemną. Z kolei kierowcy muszą przyzwyczaić się, że obowiązuje zakaz ruchu i wjazd na teren budowy dozwolony jest tylko dla mieszkańców i w ograniczonym zakresie dla dostawców towarów.