Wykonawcy modernizacji ulicy Wierzbięcice, firmy Tormel i Terlan zapraszają dzieci do lat 10 do udziału w konkursie rysunkowym zatytułowanym „Wierzbięcice, tutaj będzie ładnie”. Wykonane w dowolnej technice prace plastyczne formatu A4, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka, podanym jego wiekiem w latach oraz imieniem i nazwiskiem prawnego opiekuna z jego kontaktem telefonicznym i mailowym należy dostarczyć do biura budowy znajdującego się przy ulicy Wierzbięcice 39, w dni powszednie w godz. 08:00-16:00 do dnia 30 maja 2021. Podpisane prace można także wrzucić do skrzynki znajdującej się na oknie biura budowy. UWAGA! W obu przypadkach do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenia prawnych opiekunów dziecka, autora pracy, które są do pobrania ze stron Organizatorów. Wydrukowane oświadczenia są także dostępne w biurze budowy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki, a zwycięzcy w określonych na podstawie ilości zgłoszonych prac kategoriach wiekowych nagrody. Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wernisaż prac zaplanowany jest w godzinach popołudniowych, w Dniu Dziecka, we wtorek 1 czerwca na ulicy Wierzbięcice.

Dodatkowe informacje tel. 791 40 40 38