Na początku sierpnia zakończyły się roboty związane z renowacją lewej nitki Kolektora Prawobrzeżnego. Na przedmiotowym odcinku Kolektor zbudowany jest z dwóch równoległych nitek ze wspólnymi komorami. Całość prac, trwających od stycznia br. dotyczył kolektora zachodniego (lewego), będącego kanałem awaryjnym, retencyjnym, zbierającym nadmiar ścieków w przypadku nawalnych deszczy lub prac eksploatacyjnych na kluczowym dla miasta obiekcie, jakim jest COŚ w Koziegłowach.

Mieliśmy do czynienia z największymi średnicami kolektorów ogólnospławnych na terenie miasta Poznania. Były to:

  • kolektor DN2500 o długości ok. 701 [m] oraz przybliżonej powierzchni 5500 m2,
  • kolektor 3200×2600 [mm],  długości 512 [m] oraz przybliżonej powierzchni 5930 [m2].

Roboty obejmowały: przerzut ścieków do równoległego kolektora, czyszczenie mechaniczne, usuwanie osadów, czyszczenie hydrodynamiczne, ochronę antykorozyjną zbrojenia, przygotowanie podłoża do natrysku, natrysk zaprawami siarczanoodpornymi, prace ziemne wraz z położeniem nowych płyt stropowych.

Niewątpliwym wyzwaniem była praca na czynnym obiekcie jakim jest układ kanalizacyjny w bliskim sąsiedztwie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Bieżące budowanie tam i zapór zabezpieczających przed zalaniem w wyniku prac w hali krat bądź nawalnych deszczy zapewniło ciągłość przeprowadzanych robót, zrealizowanych w wymaganym terminie.