28 września 2020 r. rozpoczął się remont magistrali DN1000 w ul. Baranowskiej w Poznaniu i DN1200 w ul. Jagodowej w Czapurach. W ramach kontraktu gdzie zlecającym jest Aquanet SA, wykonane zostaną następujące prace:

  1. Remont komory technicznej K68 wraz z odcinkiem odcinka magistrali na DN1000 ul. Baranowska Poznań, o długości ok. 216 metrów od przejścia podziemnego pod rondem Minikowo do ulicy Kieleckiej;
  2. Remont odcinka magistrali rury DN1200 w ul. Jagodowej Czapury o długości ok. 232 m od komory 59a do ulicy Leśnej;

Remont zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem innowacyjnej technologii natrysku polimocznikiem. Wyczyszczone mechanicznie i hydromechanicznie rury będą natryskiwane materiałem na bazie polimoczniku, wzmocnionym włóknami bazaltowymi. Jest to pierwszy na świecie materiał o takich właściwościach, opatentowany przez Terlan i Politechnikę Poznańską.