Termin realizacji:  10.03.2015 – 17.11.2015

Realizacja ww.  budowy należała do trudnych (technologicznie) i bardzo prestiżowych kontraktów prowadzonych przez firmę Terlan. Kontrakt był dużym wyzwaniem dla kadry inżynierskiej pod kątem organizacji jak i samego wykonania prac renowacyjnych. Na „ Dąbrowskiego” wykorzystano wiele skomplikowanych procesowo technologii bezwykopowych.

Renowację sieci wodociągowej wykonano w technologiach:

  • rury ciasnopasowanej PE (U- LINE),
  • przycisku pneumatycznego,
  • przewiertu poziomego a także
  • częściowej wymiany wodociągu metodą wykopu otwartego.

Natomiast rewitalizację sieci kanalizacyjnej wykonano za pomocą technologii:

  • CIPP z wykorzystaniem rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową,
  • CIPP z wykorzystaniem rękawa filcowego nasączonego żywicą epoksydową, utwardzanego gorącą wodą
  • rury ciasnopasowanej

W zakres kontraktu realizowanego przez firmę Terlan na ul. Dąbrowskiego wchodziła również renowacja studzienek kanalizacyjnych, którą wykonano natryskiem odśrodkowym powłoką cementową.