Okres realizacji:  od 16. 03. 2015 do 15. 11.2015 r

W ramach zawartej umowy  wykonujemy w konsorcjum TERLAN- BLEJKAN renowacje Kolektora Prawobrzeżnego I o długości 1633,00 mb, w zakresie średnic od  1000/1720 do 3200/2600 technologią reliningu krótkimi modułami GRP, w celu poprawy stanu technicznego istniejącego kolektora. W zakresie kontraktu wykonujemy również rekonstrukcje  ok. 33 szt. studzienek i  komór kanalizacyjnych metodą natrysku odśrodkowego wraz z wymianą włazu oraz ok. 15 szt. kształtek kapeluszowych celem uszczelnienia włączeń przykanalików  do sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji.