Termin realizacji budowy: 06-03-2016 do 24-11-2016

Charakterystyka budowy:
1. Prace przygotowawcze: wycinka kolidujących drzew.
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si2 – S4 DN250 PVC o długości 23,8 m; od S4 do Przepompowni „P” DN500 PVC – 57,15m. Wybudowana na tym odcinku studnia S2 o głębokości h=6,4m został zrealizowana metodą studniarską ze względu na ograniczony powierzchniowo teren budowy. Studnia S2 wyposażona jest w zastawkę DN500 zamykającą dopływ ścieków do przepompowni na czas np. wykonywania prac serwisowych.
3. Przepompownia ścieków „P” DN3200 żelbetowa o głębokości 9,5 m wraz z wyposażeniem, której montaż został podobnie zrealizowany jak opisywana studnia S2. Metoda zapuszczania studni pozwala na realizacje prac na ograniczonym terenie bez konieczności stosowania zabezpieczenia wykopu.
4. Budowa zasilania energetycznego dla przepompownia wraz z przyłączem energetycznym.
5. Budowa odcinka tłocznego kanalizacji sanitarnej od przepompowni „P” do studni rozprężnej S1 – DN200 L=0,95 m stal KO.
6. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od S1 do Si1 DN200 PVC o długości 21,7 m
7. Uruchomienie i rozruch przepompowni „P” oraz przełączenie ścieków z Hotelu Mercure.
8. Zagospodarowanie terenu nowo zbudowanej przepompowni wraz z jej ogrodzeniem.