Aktualizacja ujęcia wody w Dębinie to kluczowa inwestycja dla ciągłego i efektywnego zaopatrzenia mieszkańców Poznania w wodę. Dzięki realizowanym pracom, które obejmują m.in. likwidację grobli wewnętrznych i formowanie skarp, zwiększona zostanie powierzchnia przesiąkania wody ze stawów infiltracyjnych do warstwy wodonośnej. Budujemy także nową zatokę zaprądową oraz komorę ujęciowo-osadową, które umożliwią bezpieczne pobieranie wody z rzeki Warty. Aby skutecznie przetransportować wodę, użyjemy dwóch nitek rurociągów podziemnych o średnicy 1000 mm i łącznej długości około 850 m, które zostaną wykonane metodą mikrotunelingu na głębokości 4-5 m.

Ponadto, nasze ujęcie wzbogaci się o system monitorowania poziomu wód podziemnych. Dzięki wywierceniu sieci otworów obserwacyjnych, wyposażonych w zautomatyzowane urządzenia pomiarowe, będziemy mogli bacznie śledzić sytuację podziemną. Do tej pory przemieszczono już około 70 000 m3 mas ziemnych, a prace etapowe nie zakłócają bieżącego pozyskiwania wody z ujęcia naszego klienta Aquanet SA.

Realizacja projektu – 2023-2024