W dniach 19.06 – 22.06 brygadzie firmy TERLAN udało się wykonać pierwszy na świecie natrysk polimocznikiem wzmacniający strukturalnie rurociąg na średnicach powyżej DN800! Testy ciśnieniowe natrysku na wielko-średnicowych rurach z symulacją uszkodzeń do 80mm odbyły się na rurociągu stalowym DN1200. 12mm powłoka z dziurami w rurze macierzystej od 10mm do 80mm! wytrzymała ciśnienie ponad 1MPa.

Testy odbyły się pod nadzorem polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.