W kwietniu tego roku na łamach „Inżynierii Bezwykopowej” ukazał się artykuł opowiadający o renowacji wodociągu w Poznaniu pod jedną z najbardziej uczęszczanych tras, obsługującą m.in. ruch samochodowy i tramwajowy.
„Stwierdzono poważne zniszczenie magistrali wodociągowej DN300” – wyjaśnili autorzy artykułu. – „Jej stan techniczny wskazywał na bardzo realne zagrożenia wystąpienia awarii. Zlecono pilną renowację rurociągu, a do tego celu wykorzystano bezwykopową metodę natrysku ośrodkowego powłoką polimocznikową”.

Wybrano taki sposób naprawy, który zwiększa nośność wodociągu, nie powoduje konieczności przepięcia przyłącza, zapewnia całkowitą szczelność, poprawia parametry rurociągu i wody, wymaga krótkiego czasu wykonania renowacji oraz zapewnia długotrwałą żywotność wodociągu.

Naprawa została wykonana od 13 do 15 lipca 2015 r. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem, a badania końcowe wykazały prawidłowość wykonanych czynności i wykorzystanych materiałów.