Wykonanie przewiertu sterowanego dla wodociągu dn160 PE100 w ul. Bogusławskiego w Poznaniu

Ilość – 63 m.

Okres realizacji robót trwał od 14-10-2015 do 14-10-2015