Na zlecenie poznańskiej spółki AQUANET SA przeprowadzimy renowację fragmentów żelbetowego kolektora ogólnospławnego w Poznaniu.

Zadanie w ramach, którego modernizacji poddanych zostanie w sumie prawie 2,7 km kanałów oraz 37 komór kanalizacyjnych, wykonamy jako lider konsorcjum firm Terlan sp. z o.o., BLEJKAN S.A. i MCC S.A.

Kolektor Prawobrzeżny I pełni kluczową rolę w systemie kanalizacyjnym Poznania. Kanał odprowadza ścieki z terenu miasta, ale także pobliskich gmin.

Z uwagi na szeroki zakres zadania realizację przedsięwzięcia rozłożono na etapy.

Termin zakończenia prac planowany jest na 2020 r.

Więcej o realizacji przeczytacie na portalu Inżynieria.com.