Eksploatacja systemów wod-kan

Zajmujemy się eksploatacją, serwisem i przeglądami całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od ujęcia wody po oczyszczalnię ścieków. Usuwamy awarie sieci wodno-kanalizacyjnych, a nasze pogotowie techniczne działa całą dobę. Dokonujemy okresowych wymian wodomierzy (łącznie z dostawą). Posiadamy także sprzęt do wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych.