EKSPERCI W PRAKTYCE

Podejmujemy nowe wyzwania, wykorzystując najnowsze technologie. Profesjonalnie podchodzimy do każdego projektu. Doskonalimy jakość usług, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem.

DLA INWESTORÓW

Budowa/Renowacja/ Eksploatacja
Specjalizujemy się w budowie, renowacji i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnych. Szukasz generalnego wykonawcy dla swojej inwestycji? Potrzebujesz eksperckiego doradztwa?

DLA MIAST I GMIN

Ważnym elementem naszej przewagi rynkowej jest oferta Terlan PPP, czyli know-how i własne środki finansowe, umożliwiające realizację inwestycji bez wpływu na limit zadłużenia gminy, w ramach partnerstwa publiczno– prywatnego.

DLA PODWYKONAWCÓW

Terlan Sp. z o.o. współpracuje z wieloma dostawcami i podwykonawcami. Współpracę z dostawcami i podwykonawcami opieramy na relacjach partnerskich, zapewniając utrzymanie naszych standardów BHP i wysokiej efektywności działania.

Konkurencyjność wymaga elastyczności − potrafimy umiejętnie odczytywaćzmiany zachodzące na rynku i efektywnie na nie odpowiadać. Jesteśmyotwarci na realizację usług na podstawie formuły partnerstwapubliczno-prywatnego, która pozwoli na sfinansowanie potencjalnejinwestycji z naszych środków i odroczenie zapłaty w czasie.

Naszym atutem jest kompleksowość usług: od projektu po wykonanie, elastycznie dopasowane do potrzeb inwestora.

Z ŻYCIA NASZEJ FIRMY

WYBRANE REALIZACJE

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia które zdobyła nasz firma


Nagrodę TYTAN przyznano konsorcjum firm Terlan sp. z o.o.

za renowację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Poznaniu. W ramach inwestycji dokonano renowacji m.in. Kolektora Prawobrzeżnego I o długości 1,89 km w zakresie przekrojów od 1000/1720 do 3200/2600 w technologii reliningu krótkiego modułami GRP, a także sieci kanalizacyjnej w technologii CIPP UV oraz CIPP z wykorzystaniem rękawów filcowych utwardzanych gorącą wodą na odcinkach o długości 18,78 km sieci w ścisłym centrum Poznania. Renowacja objęła również studzienki kanalizacyjne (485 szt.) metodą natrysku odśrodkowego. Wklejono także 2206 szt. kształtek kapeluszowych.