Praca

Pracują z nami wykwalifikowani specjaliści i ludzie z pasją. Nowy początek oznacza również nowe wyzwania i poszukiwania.
Jeżeli obecnie nie prowadzimy rekrutacji na stanowisko zgodne z Twoimi kwalifikacjami prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: praca@terlan.pl

TOR-MEL Sp. z o. o. należy do grupy kapitałowej AQUANET S.A. Spółka TOR-MEL świadczy usługi w zakresie m. in.: budowy dróg, torowisk tramwajowo-kolejowych. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Wiceprezes Zarządu TOR-MEL Sp. z o.o.

Siedziba Spółki : Komorniki

Numer referencyjny: PZ/TM

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m. in. za:

 • reprezentację Spółki zgodnie z KSH oraz umową Spółki;
 • kreowanie i realizowanie strategii Spółki;
 • rozwój Spółki;
 • zarządzanie sprawami formalno-prawnymi Spółki;
 • tworzenie i realizację planów finansowych Spółki;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu.

 

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowisku oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze);
 • minimum 5 – letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym (preferowane doświadczenie na stanowisku członka zarządu w spółkach prawa handlowego) lub minimum 5-letniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • korzystania z pełni z praw publicznych;
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodlegania określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe;
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa handlowego;
 • znajomości branży, w której działa TOR-MEL Sp. z o.o.;
 • dobrej znajomości prawa zamówień publicznych;
 • kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zmianami, motywowania zespołu;
 • samodzielności, decyzyjności, umiejętności analitycznego myślenia, zdolności interpersonalnych, inicjatywy w działaniu oraz dyspozycyjności;
 • prawa jazdy kat. B.
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym nie może brać udziału osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku oferujemy:

 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska;
 • możliwość pracy w rozwijającej się Spółce należącej do grupy kapitałowej Aquanet S.A.
 • Zatrudnienie na podstawie Kontraktu Menadżerskiego w oparciu o przepisy Ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2000 Nr 26 poz. 306)

 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 10 lipca br. na adres: praca@terlan.pl z dopiskiem: Numer referencyjny: PZ/TM

Jeżeli chcesz wiedzieć jak przetwarzamy dane osobowe w związku z rekrutacją i zatrudnieniem kliknij tutaj.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

zwin

 

 

Terlan Sp. z o.o. poszukuje:

Montera/konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej

Nr Ref.: (MK1/2016)

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za  zabezpieczenie i realizację prac ziemnych i monterskich

 

(wykonywanie prac eksploatacyjnych oraz naprawczych na sieciach wod-kan)

 

 

Do głównych zadań osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • Prawidłowe i sumienne wykonywanie prac ziemnych i monterskich w tym renowacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Wymagania

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie kierunkowe: ukończone technikum lub szkoła zawodowa jako monter instalacji sanitarnych bądź monter instalacji budowlanych
 • pewność w czytaniu planów instalacji wodnych i rysunków budowy maszyn, rysunki montażowe
  gotowość do pracy w delegacji
 • prawo jazdy kategorii B
 • mile widziane uprawnienia do obsługi koparko-ładowarek i koparek oraz prawo jazdy kategorii C
 • dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy zmianowej w trudnych warunkach terenowych i pogodowych ( praca w ruchu ulicznym, w dni wolne od pracy),

Oferujemy:

 • stały etat
 • pracę w stabilnej firmie,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego: MK1/2016 na adres: praca@terlan.pl

Terlan Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

 

zwin