Budowa i eksploatacja ujęć wody

Wykonujemy kompleksowe prace renowacyjne przy użyciu metod bezwykopowych. Remont lub modernizacja tymi technologiami odbywa się bez naruszenia struktury nawierzchni poprzez włożenie do wnętrza kanału specjalnej wykładziny z włókna szklanego, nasączonego żywicą epoksydową, a następnie jej utwardzenie za pomocą wysokiej temperatury. Powstaje w ten sposób nowa konstrukcja kanału o lepszych parametrach hydraulicznych.

Przebieg procesu regeneracji studni

– Ocena wizualna stanu technicznego studni poprzez inspekcje CCTV kolumny filtrowej
– Pompowanie pomiarowe celem ustalenia aktualnej wydajności jednostkowej
– Regeneracja studni z zastosowaniem metody wysokociśnieniowej i pompowanie oczyszczające
– Pompowanie pomiarowe celem ustalenia poprawy wydajności jednostkowej
– Inspekcja CCTV kolumny filtrowej po procesie regeneracji
– Opracowanie wyników

Zalety technologii

– Metoda czyszczenie hydrodynamicznego bardzo skutecznie usuwa z wewnętrznych ścian otworów osady biologiczne, mineralne i żelaziste
– Efektywnie poprawia parametry filtracyjne obsypki w strefie przy filtrowej oraz wydajność studni
– Proces regeneracji jest bezpieczny dla środowiska gruntowo wodnego
– Metoda hydrodynamiczna może być wspierana procesami chemicznymi

Kolumna filtrowa przed regeneracją

 

Kolumna filtrowa po regeneracji

zwin

– Opuszczanie pomp głębinowych
– Demontaż pomp głębinowych i rurociągów tłocznych
– Montaż i demontaż armatury studziennej
– Roboty remontowe, wykończeniowe przy studniach głębinowych ( malowanie, szpachlowanie obudów, montaż włazów, odpowietrzeń itp. )

zwin

– Likwidacja studni głębinowych
– Likwidacja otworów obserwacyjnych, piezometrów
– Likwidacja ujęć wód podziemnych ( starych przyłączy, obudów studziennych )
– Obudowy napowierzchniowe np. typu Lange
– Obudowy z kręgów betonowych
– Obudowy stalowe w formie wanny stalowej
– Obudowy z rur GRP z nakryciem ze stali nierdzewnej
– Przyłącza wodne do studni głębinowych
– Przyłącza elektryczne i wykonawstwo AKPiA- armatury kontrolno- pomiarowej

zwin

METODA UDAROWA
Kompleksowo wykonujemy studnie głębinowe metodą udarowo wiertnicą US-250 z wykorzystaniem ,,czwórnogu” – wieży wiertniczej stalowej H – 12 m typu ,,Wałcz”, przy pomocy pras hydraulicznych wciskającego rury osłonowe o średnicy Ø 813 mm.

 

 

 

NA LEWY OBIEG PŁUCZKI
Wykonujemy wiercenia na lewy obieg płuczki z wykorzystaniem wiertnicy H4-1H,H3-05HI.

 

 

 

WIERCENIA OKRĘTNE
Oferujemy wiercenia z wykorzystaniem urządzenia MGW 6 stosowane do wykonywania otworów o głębokości do 30 m i średnicy w zakresie 100–300 mm
Wiercenia pod planowane sieci monitoringowe oraz zabudowy piezometrów dla obiektów:
-ujęcia wód podziemnych
-wysypisk śmieci, składowisk odpadów  (monitoring odpływu wód ze składowisk)
-stacji benzynowych
-oczyszczalni ścieków
Wiercenia poszukiwawczo-badawcze-rozpoznawcze do głębokości 30 m na potrzeby geotechniki, geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska
Geologia złożowa–wiercenia rozpoznawcze pod złoża kopalin pospolitych  (żwiry, piaski, surowce ilaste itp.)

zwin

-Dokumentacje i projekty prac geologicznych
-Decyzje środowiskowe
-Raporty oceny oddziaływania na środowisko
-Operaty wodnoprawne
-Plany ruchu górniczego oraz z decyzją zatwierdzającą (studnie powyżej 100m głębokości )

zwin