Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonywaniem sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych metodami tradycyjnym, a także bezwykopowo – w technologii przewiertu sterowanego (na długości do 200 m). Jest to metoda układania instalacji podziemnych polegająca na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go do odpowiedniej średnicy, a następnie na wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Dysponujemy również szeroką gamą wiertnic poziomych sterowanych optycznie do bezwykopowej  budowy kanalizacji grawitacyjnej.