Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonywaniem sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych metodami tradycyjnym, a także bezwykopowo – w technologii przewiertu sterowanego (na długości do 200 m). Jest to metoda układania instalacji podziemnych polegająca na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go do odpowiedniej średnicy, a następnie na wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Dysponujemy również szeroką gamą wiertnic poziomych sterowanych optycznie do bezwykopowej budowy kanalizacji grawitacyjnej.

Sterowany Przewiert Horyzontalny (HDD – Horizontal Direction Drilling)

to technologia polegająca na wciąganiu odcinków rur polietylenowych za pomocą specjalnej maszyny. Pozwala ona na pokonywanie długich etapów (nawet kilkaset metrów) jednocześnie.
Posiadany zestaw do wykonywania przewiertów HDD – GRUNDODRILL 15x pozwala na wykonanie przewiertów horyzontalnych w zakresie średnic DN32-DN355. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie spółki w wykonywaniu tego typu prac skutkuje dużą fachowością i profesjonalizmem wykonania usługi.

Technika pracy wiertnicą poziomą polega na wykonaniu bezwykopowego przeprowadzenia rur na odcinkach do 30m. Cechuje się ona – kosztem dość żmudnej pracy – bardzo dużą dokładnością (zachowanie spadków minimalnych). Posiadany zestaw wiertniczy WPS 20S pozwolił na realizację wielu przewiertów, dzięki którym ominięto szereg problemów wykonawczych i organizacyjnych związanych z potencjalnym wykopem otwartym. Maszyna pozwala na pracę w zakresie średnic PVC 160- PVC250.

Bezwykopowe renowacje sieci

Czytaj więcej

Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Czytaj więcej

Eksploatacja systemów wod-kan

Czytaj więcej

Budowa i eksploatacja ujęć wody

Czytaj więcej