TERLAN Spółka z o.o.

ul. Przemyska 5

61-324 Poznań

Numery telefonów:

telefon +48 618727552

fax +48 618727550

e-mail: biuro@terlan.pl

REGON 634585633

NIP 7822297314