Organy Spółki

Organami spółki są :

 • Zgromadzenie Wspólników (Aquanet SA)
 • Rada Nadzorcza
  W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Hanna Madajczyk – Przewodniczący Rady
  • Przemysław Chrust – Członek Rady
  • Jacek Szymański – Członek Rady
 • Zarząd
  Od roku 2004 skład Zarządu jest jednoosobowy.

Prezesem Zarządu jest Łukasz Rybacki.