Misja, wizja, cele

Terlan Sp. z o.o. (dawniej Aquanet Krzesinki) działa w branży inżynierii środowiska od 2004 r. Specjalizuje się w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowie studni ujęciowych, eksploatacji i serwisie systemów wod-kan oraz renowacji infrastruktury z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Oferuje kompleksową realizację inwestycji także jako generalny wykonawca.

Misja

W trosce o jakość życia mieszkańców i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju  pomagamy budować oraz utrzymać infrastrukturę sanitarną i energetyczną.

Wizja

Chcemy być jednym z największych inwestorów i wykonawców infrastruktury sanitarnej oraz energetycznej w Polsce, umacniając swoją pozycję rynkową oraz ciągle poszukując nowych możliwości rozwoju.

Zasady działania

KOMPETENCJA Stale rozwijamy naszą wiedzę i kompetencje.
Opieramy się na doświadczeniu, rzetelności, fachowości oraz potencjale maszynowym i stale podnoszonych kompetencjach naszych pracowników.

PEWNOŚĆ Zapewniamy najwyższą jakość usług.
Silna marka i doświadczenie oraz wysoka stabilność finansowa daje nam podstawę do wyznaczania standardów w Wielkopolsce. Stosujemy nowoczesne metody zarządzania, udoskonalając systemy nadzoru i controllingu.

POSTĘP Zawsze wykorzystujemy najnowsze technologie.
Inicjujemy wdrażanie nowych technologii. Uczestniczymy w ich tworzeniu dzięki innowacyjności i kreatywności naszych pracowników oraz ich wysokiej specjalizacji. Rozszerzamy wachlarz usług opierając się o współpracę z firmami z branży energetycznej i alternatywnej energetyki cieplnej.