Firma

Oferta firmy Terlan obejmuje:

  • wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych metodami tradycyjnymi oraz bezwykopowo z użyciem najnowocześniejszych technik
  • budowę ujęć wody miejskich i prywatnych
  • doradztwo i inwestorstwo zastępcze
  • bezwykopowe renowacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • eksploatację systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
  • wykonawstwo stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

Terlan Sp. z o.o. (dawniej Aquanet Krzesinki Spółka z o.o.) działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 14 maja 2004 r. oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211854 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , z dnia 1.07.2004 r.

Kapitał założycielski spółki wynosi 1.200.250 zł .