Systemy energii odnawialnej

W odniesieniu do odnawialnych źródeł energii zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji, począwszy od opracowania koncepcji po wykonawstwo, zgodnie z dokumentacją projektową. Naszym klientom oferujemy modernizację systemu ogrzewania w celu zmniejszenia zużycia energii i zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko poprzez zastosowanie pomp ciepła oraz poprzez odzysk ciepła odpadowego z istniejących urządzeń. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, po wstępnej analizie obiektu, jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej.

Kompleksowa obsługa inwestycji:

 • opracowanie koncepcji
 • przygotowanie oferty z kalkulacją rentowności inwestycji
 • przygotowanie dokumentacji budowlanej
 • uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich wymaganych uzgodnień
 • wykonawstwo zgodnie z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę
 • serwis i monitoring prawidłowego działania instalacji.

Modernizacja systemu ogrzewania poprzez:

 • pompy ciepła:
  • wspomaganie pracy istniejącej kotłowni i zastąpienie jej celem zmniejszenia zużycia energii
 • odzysk ciepła:
  • z powietrza wywiewanego, z lad chłodniczych, z agregatów lodowych dla potrzeb ogrzewania obiektu
  • odzysk ciepła odpadowego z układu wodnego chłodzenia maszyn dla potrzeb ogrzewania obiektu.