Wykop otwarty

Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji wraz z przyłączami na terenie Szczepankowa w Poznaniu- etap II

Termin realizacji: 20.03.2014 – 15.12.2015 Zakres inwestycji obejmował: 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości 7 271,52 m, obejmująca: a. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 250 o długości 3 960,66 m, b. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 315 o długości 511,03 m, c. Budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur […]

więcej »

Przepompownia ścieków sanitarnych obsługująca Hotel Mercure w Poznaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Termin realizacji budowy: 06-03-2016 do 24-11-2016 Charakterystyka budowy: 1. Prace przygotowawcze: wycinka kolidujących drzew. 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si2 – S4 DN250 PVC o długości 23,8 m; od S4 do Przepompowni „P” DN500 PVC – 57,15m. Wybudowana na tym odcinku studnia S2 o głębokości h=6,4m został zrealizowana metodą studniarską ze względu na […]

więcej »

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w Złotoryjsku, gm. Murowana Goślina

Okres realizacji robót trwał od 06.06.2012r. do 23.10.2012r. W ramach zawartej umowy wykonano trzy etapy inwestycyjne obejmujące budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie dróg wojewódzkich, gminnych i w granicach terenu zamkniętego PKP. Sieć wodociągowa wykonana została z rur PEHD o średnicy DN125 i DN180 o łącznej długości 4287m.

więcej »

Poznań – wodociąg w rejonie ul. Naramowickiej oraz uzbrojenie wod-kan w rejonie ulicy Jasna Rola i Rubież

Okres realizacji robót trwał od 19.08.2011r. do 21.09.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano: kanalizację sanitarną z rur kamionkowych o średnicach w zakresie od DN 250 do DN 300 o łącznej długości 3185m, przyłącza kanalizacyjne z rur kamionkowych DN150 o łącznej długości 1221mb, sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 225mm oraz 180mm o łącznej długości 1427m. (więcej…)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie, gm. Kościan

Okres realizacji robót trwał od 12.10.2010r. do 30.08.2011r.

W ramach zawartej umowy wykonano: trzy przepompownie ścieków DN1500 każda, kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC o średnicach w zakresie od DN160 do DN200 o łącznej długości 7303m, rurociągi tłoczne od przepompowni ścieków z rur PEHD DN90 i DN110 o łącznej długości 3610m wyposażone w komory kontrolne zlokalizowane w studzienkach fi 1000mm, sieć wodociągową zbudowaną metodą przewiertu sterowanego z rur PEHD DN110 o łącznej długości 700m. (więcej…)