Technologie bezwykopowe

XV Konferencja INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 2017

W dniach 06.06 – 08.06.2017 Spółka TERLAN uczestniczyła jako Złoty Sponsor w konferencji organizowanej przez miesięcznik Inżynieria Bezwykopowa, gdzie promowaliśmy naszą najnowszą technologię renowacji rurociągu w technologii natrysku polimocznikiem.  

więcej »

Wykonanie przewiertu sterowanego dla wodociągu dn160 PE100 w ul. Bogusławskiego w Poznaniu

Ilość – 63 m. Okres realizacji robót trwał od 14-10-2015 do 14-10-2015  

więcej »

Budowa przełączenia kolektora ogólnospławnego w ul. Pułaskiego w Poznaniu J800x1200mm do kolektora ogólnospławnego „A” w rejonie ulicy Niskiej w Poznaniu

Okres realizacji robót trwał od 09.07.2013r. do 10.12.2013r.

W ramach zawartej umowy wykonano przewiert rurą z żywic poliestrowych GRP DN 1200 o długości 111mb w celu przełączenia istniejącego kolektora ogólnospławnego J800x1200mm w ulicy Pułaskiego do kolektora ogólnospławnego „A” w rejonie ulicy Niskiej, z jednoczesną likwidacją wyłączonego kolektora na długości od komory przełączeniowej do włączenia do kolektora ogólnospławnego „Stara Bogdanka” J1000x1500mm. (więcej…)

Przebudowa istniejącego kolektora „GD” w rejonie estakady ul. Hetmańska/Wagrowska w Poznaniu

Okres realizacji robót trwał od 30.03.2012r. do 30.06.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano: metodą bezwykopową kolektor DN1800 o długości 47mb, metodą wykopu otwartego kolektory o średnicy DN600 i DN1800 o łącznej długości 40mb, ponadto wykonano wypełnienie nieczynnego kolektora „GD” DN2500 biegnącego pod estakadą ul. Hetmańskiej. (więcej…)

Sieć wodociągowa, kanalizacja kablowa oraz rurociąg wód popłucznych i awaryjnego zrzutu wód ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Kamionki i Szczytnik, gm. Kórnik

Okres realizacji robót trwał od 20.03.2012r. do 30.11.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano: sieć wodociągową metodą przewiertu sterowanego z rur PE100 RC SDR17 o zakresie średnic od fi 125mm do fi 225mm o łącznej długości 5035m, przyłącza wodociągowe metodą przecisku i wykopem otwartym z rur PE100 o zakresie średnic od fi 32mm do fi 63mm w ilości 77szt. i łącznej długości 238m, kanalizację wody popłucznej z rur PVC SN8 o średnicy fi 315mm o łącznej długości 941m, w tym 4 przeciski z rur stalowych o średnicy fi 457×6,3mm o łącznej długości 30m. (więcej…)